“Peaches” của Justin Bieber chiếm vị trí đầu Billboard

Justin Bieber đạt thành tích với MV mới “Peaches”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber đạt thành tích với MV mới “Peaches”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Justin Bieber đạt thành tích với MV mới “Peaches”. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top