Park Seo Joon sẽ tham gia Vũ trụ Điện ảnh Marvel?

Park Seo Joon được mời đóng chính “The Marvels”, phần tiếp theo của “Captain Marvel” cùng Brie Larson. Ảnh: CJ.
Park Seo Joon được mời đóng chính “The Marvels”, phần tiếp theo của “Captain Marvel” cùng Brie Larson. Ảnh: CJ.
Park Seo Joon được mời đóng chính “The Marvels”, phần tiếp theo của “Captain Marvel” cùng Brie Larson. Ảnh: CJ.
Lên top