Oscar 2021 và tiếng nói mạnh mẽ cho nữ quyền

Cảnh trong trailer phim “Nomadland” chụp lại từ màn hình. Ảnh: V.V
Cảnh trong trailer phim “Nomadland” chụp lại từ màn hình. Ảnh: V.V
Cảnh trong trailer phim “Nomadland” chụp lại từ màn hình. Ảnh: V.V
Lên top