“Ông Phái vẽ ông Đạm” - tình cảm đẹp giữa danh họa và ‘’kỳ nhân’’ Hà Nội

Ông Tira Vanictheeranont - nhà sưu tầm mỹ thuật người Thái Lan - tặng hoa và bánh mừng sinh nhật họa sĩ Bùi Xuân Phái cho phu nhân cố danh họa Bùi Xuân Phái và ông Nguyễn Bá Đạm. Ảnh: L.Q.V
Ông Tira Vanictheeranont - nhà sưu tầm mỹ thuật người Thái Lan - tặng hoa và bánh mừng sinh nhật họa sĩ Bùi Xuân Phái cho phu nhân cố danh họa Bùi Xuân Phái và ông Nguyễn Bá Đạm. Ảnh: L.Q.V
Ông Tira Vanictheeranont - nhà sưu tầm mỹ thuật người Thái Lan - tặng hoa và bánh mừng sinh nhật họa sĩ Bùi Xuân Phái cho phu nhân cố danh họa Bùi Xuân Phái và ông Nguyễn Bá Đạm. Ảnh: L.Q.V
Lên top