Ồn ào khán giả nuôi nghệ sĩ, Thủy Tiên: Tôi chưa đủ tài năng để là nghệ sĩ

Thủy Tiên trải lòng về ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên trải lòng về ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC.
Thủy Tiên trải lòng về ồn ào vừa qua. Ảnh: NSCC.
Lên top