Nữ nhiếp ảnh gia và kho lưu trữ ảnh về COVID-19

Tác phẩm của Alex Hyde (Birmingham, Anh) trong dự án “Covid Pictures”. Ảnh chụp lại từ màn hình
Tác phẩm của Alex Hyde (Birmingham, Anh) trong dự án “Covid Pictures”. Ảnh chụp lại từ màn hình
Tác phẩm của Alex Hyde (Birmingham, Anh) trong dự án “Covid Pictures”. Ảnh chụp lại từ màn hình
Lên top