Nữ đạo diễn Jade Y. Chen: Kafka “viết thấu vào tận tim” độc giả

Nữ đạo diễn Jade Y. Chen. Ảnh: BTC.
Nữ đạo diễn Jade Y. Chen. Ảnh: BTC.
Nữ đạo diễn Jade Y. Chen. Ảnh: BTC.
Lên top