NSƯT Trần Hạnh: Nếu kiếp sau làm người, vẫn theo nghề diễn

Lên top