NSƯT Kim Tử Long: Cải lương lụi tàn vì không có sân khấu để diễn

Dịp lễ 2.9 này, người dân TPHCM muốn đi xem cải lương thì cũng không thể xem được vì không có vở diễn.
Dịp lễ 2.9 này, người dân TPHCM muốn đi xem cải lương thì cũng không thể xem được vì không có vở diễn.
Dịp lễ 2.9 này, người dân TPHCM muốn đi xem cải lương thì cũng không thể xem được vì không có vở diễn.
Lên top