NSƯT Hoài Linh gây quỹ vì miền Trung: Đã làm thì không thẹn với lòng

NSƯT Hoài Linh gây quỹ vì khúc ruột miền Trung. Ảnh: NSCC
NSƯT Hoài Linh gây quỹ vì khúc ruột miền Trung. Ảnh: NSCC
NSƯT Hoài Linh gây quỹ vì khúc ruột miền Trung. Ảnh: NSCC
Lên top