NSND Trần Phương của phim "Vợ chồng A Phủ" qua đời  

NSND Trần Phương vừa qua đời vào 26.8 do tuổi cao, sức yếu. Ảnh: Tư liệu, Phim Vợ chồng A Phủ
NSND Trần Phương vừa qua đời vào 26.8 do tuổi cao, sức yếu. Ảnh: Tư liệu, Phim Vợ chồng A Phủ
NSND Trần Phương vừa qua đời vào 26.8 do tuổi cao, sức yếu. Ảnh: Tư liệu, Phim Vợ chồng A Phủ
Lên top