NSND Trà Giang: Không thể diễn tả được cảm xúc khi nhớ về ngày 30.4.1975

Lên top