“NSND Thu Hiền phiên bản nhí” hâm mộ Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường