NSND Thoại Miêu và tình thân "kỳ lạ" suốt 45 năm với NSND Lệ Thuỷ

NSND Lệ Thủy và Thoại Miêu. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy và Thoại Miêu. Ảnh: NSCC.
NSND Lệ Thủy và Thoại Miêu. Ảnh: NSCC.
Lên top