NSND Lý Huỳnh: Những vai diễn để đời cùng giai thoại thách đấu Lý Tiểu Long

NSND Lý Huỳnh và những vai diễn kinh điển. Ảnh: Lý Hùng
NSND Lý Huỳnh và những vai diễn kinh điển. Ảnh: Lý Hùng
NSND Lý Huỳnh và những vai diễn kinh điển. Ảnh: Lý Hùng
Lên top