NSND Lan Hương thương tiếc trước sự ra đi của "bố" Trần Hạnh

NSND Trần Hạnh. Ảnh: LĐ
NSND Trần Hạnh. Ảnh: LĐ
NSND Trần Hạnh. Ảnh: LĐ
Lên top