NSND Hoàng Dũng và chuyến xuất hành lặng lẽ

NSND Hoàng Dũng là chủ khảo game show Quyền lực ghế nóng VTV3, quay tại TP.Hồ Chí Minh, 5.2019. Ảnh do NSND Lan Hương cung cấp
NSND Hoàng Dũng là chủ khảo game show Quyền lực ghế nóng VTV3, quay tại TP.Hồ Chí Minh, 5.2019. Ảnh do NSND Lan Hương cung cấp
NSND Hoàng Dũng là chủ khảo game show Quyền lực ghế nóng VTV3, quay tại TP.Hồ Chí Minh, 5.2019. Ảnh do NSND Lan Hương cung cấp
Lên top