NSND Hoàng Dũng, NSND Trần Hạnh... và những mất mát của điện ảnh Việt Nam

NSND Trần Hạnh qua đời gâytổn thất lớn cho nền điện ảnh Việt Nam. Ảnh: LĐ
NSND Trần Hạnh qua đời gâytổn thất lớn cho nền điện ảnh Việt Nam. Ảnh: LĐ
NSND Trần Hạnh qua đời gâytổn thất lớn cho nền điện ảnh Việt Nam. Ảnh: LĐ
Lên top