NS Việt Hương: "Bà xã của anh Chí Tài đang rất suy sụp"

Việt Hương chịu tang cố nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh: Anh Tú.
Việt Hương chịu tang cố nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh: Anh Tú.
Việt Hương chịu tang cố nghệ sĩ Chí Tài. Ảnh: Anh Tú.
Lên top