“Nóng trong người”, chị Ca nô phải “chuyền Dr Thanh” khi bị chồng bóc phốt

“Chuyền Dr Thanh” cho cơ thể luôn tươi mát. Ảnh: Tân Hiệp Phát
“Chuyền Dr Thanh” cho cơ thể luôn tươi mát. Ảnh: Tân Hiệp Phát
“Chuyền Dr Thanh” cho cơ thể luôn tươi mát. Ảnh: Tân Hiệp Phát
Lên top