Ninh Dương Lan Ngọc: "Nhiều người từng hiểu lầm tôi là "kẻ lẳng lơ"

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về chuyện câu chuyện Gái hư - gái ngoan. Ảnh: NSCC
Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về chuyện câu chuyện Gái hư - gái ngoan. Ảnh: NSCC
Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về chuyện câu chuyện Gái hư - gái ngoan. Ảnh: NSCC
Lên top