Ninh Dương Lan Ngọc không áp lực về thành công của các vai diễn trước đó

Ninh Dương Lan Ngọc thành công nhờ loạt vai diễn trong Gái già lắm chiêu. Ảnh: NSCC
Ninh Dương Lan Ngọc thành công nhờ loạt vai diễn trong Gái già lắm chiêu. Ảnh: NSCC
Ninh Dương Lan Ngọc thành công nhờ loạt vai diễn trong Gái già lắm chiêu. Ảnh: NSCC
Lên top