Ninh Bình tiếp tục đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2021

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 phải dừng tổ chức các sự kiện. Ảnh: NT
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 phải dừng tổ chức các sự kiện. Ảnh: NT
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Ban Tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 phải dừng tổ chức các sự kiện. Ảnh: NT
Lên top