Ninh Bình: Phát hiện di tích người tiền sử tại Hang Dơi

Các chuyên gia phát hiện có di tích người tiền sử tại Hang Dơi. Ảnh: NT
Các chuyên gia phát hiện có di tích người tiền sử tại Hang Dơi. Ảnh: NT
Các chuyên gia phát hiện có di tích người tiền sử tại Hang Dơi. Ảnh: NT
Lên top