Ninh Bình: Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại

Hiệp Hội Du lịch Ninh Bình khảo sát, đánh giá các tiêu chí an toàn tại một số nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Hiệp Hội Du lịch Ninh Bình khảo sát, đánh giá các tiêu chí an toàn tại một số nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Hiệp Hội Du lịch Ninh Bình khảo sát, đánh giá các tiêu chí an toàn tại một số nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Lên top