Những vai "ác nữ" màn ảnh phim Hoa ngữ nổi bật lấn át luôn cả vai chính

Các vai đóng "ác nữ" diễn xuất lấn át cả nữ chính. Ảnh: Cắt từ phim.
Các vai đóng "ác nữ" diễn xuất lấn át cả nữ chính. Ảnh: Cắt từ phim.
Các vai đóng "ác nữ" diễn xuất lấn át cả nữ chính. Ảnh: Cắt từ phim.
Lên top