Những thông điệp xã hội sâu sắc ẩn chứa trong phim Disney.

Đằng sau mỗi nhân vật là một thông điệp xã hội sâu sắc. Ảnh: Frozen/Walt Disney Animation Studios.
Đằng sau mỗi nhân vật là một thông điệp xã hội sâu sắc. Ảnh: Frozen/Walt Disney Animation Studios.
Đằng sau mỗi nhân vật là một thông điệp xã hội sâu sắc. Ảnh: Frozen/Walt Disney Animation Studios.
Lên top