Những tấm Huy chương Vàng, Bạc chưa thuyết phục

Bộ ảnh “Phút giải lao” của Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng). Ảnh chụp qua màn hình
Bộ ảnh “Phút giải lao” của Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng). Ảnh chụp qua màn hình
Bộ ảnh “Phút giải lao” của Huỳnh Văn Truyền (Đà Nẵng). Ảnh chụp qua màn hình
Lên top