Những sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh nổi bật trong năm 2019

Bức tranh “Chơi cờ trên không” của tác giả Ng Bee (Malaysia) trong triển lãm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu Châu Á tại Hà Nội - Việt Nam. ảnh do BTC cung cấp
Bức tranh “Chơi cờ trên không” của tác giả Ng Bee (Malaysia) trong triển lãm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu Châu Á tại Hà Nội - Việt Nam. ảnh do BTC cung cấp
Bức tranh “Chơi cờ trên không” của tác giả Ng Bee (Malaysia) trong triển lãm mỹ thuật của các nghệ sĩ tiêu biểu Châu Á tại Hà Nội - Việt Nam. ảnh do BTC cung cấp
Lên top