Những người gìn giữ tục hát quan họ trùm đầu ở Bắc Ninh

Một buổi giao lưu giữa CLB Quan họ Hoài Thị với CLB Quan họ Viêm Xá (Hòa Long, thành phố Bắc Ninh). Ảnh: IT.
Một buổi giao lưu giữa CLB Quan họ Hoài Thị với CLB Quan họ Viêm Xá (Hòa Long, thành phố Bắc Ninh). Ảnh: IT.
Một buổi giao lưu giữa CLB Quan họ Hoài Thị với CLB Quan họ Viêm Xá (Hòa Long, thành phố Bắc Ninh). Ảnh: IT.
Lên top