Những ngôi sao được kì vọng thay thế Thành Long, Lý Liên Kiệt giờ ra sao?

Các ngôi sao kỳ vọng thay thế Lý Liên Kiệt, Thành Long đã dần dà mất đi sức hút. Ảnh: Cắt phim
Các ngôi sao kỳ vọng thay thế Lý Liên Kiệt, Thành Long đã dần dà mất đi sức hút. Ảnh: Cắt phim
Các ngôi sao kỳ vọng thay thế Lý Liên Kiệt, Thành Long đã dần dà mất đi sức hút. Ảnh: Cắt phim
Lên top