Những nét mới trong giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Hình ảnh tại cuộc họp báo. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Hình ảnh tại cuộc họp báo. Ảnh: Hồng Nguyễn.
Hình ảnh tại cuộc họp báo. Ảnh: Hồng Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top