Những lần BTS, Blackpink, TWICE đáp trả cực gắt với anti-fan

BTS, Blackpink và TWICE từng đáp trả cực gắt với anti-fan. Ảnh: Cắt clip
BTS, Blackpink và TWICE từng đáp trả cực gắt với anti-fan. Ảnh: Cắt clip
BTS, Blackpink và TWICE từng đáp trả cực gắt với anti-fan. Ảnh: Cắt clip
Lên top