Những kỷ vật giản dị, gần gũi làm nên sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ảnh: Phạm Đông
Lên top