Những kinh nghiệm xây dựng hồ sơ di sản tư liệu

Thơ văn trên kiến trúc cung đình của Huế được UNESCO vinh danh. Ảnh: H.V.M
Thơ văn trên kiến trúc cung đình của Huế được UNESCO vinh danh. Ảnh: H.V.M
Thơ văn trên kiến trúc cung đình của Huế được UNESCO vinh danh. Ảnh: H.V.M
Lên top