Những huyền thoại hoạt hình Disney được tạo nên từ nhân vật có thật

Hóa ra Bạch Tuyết được tạo nên từ nhân vật có thật này. Ảnh: Snow White and the Seven Dwarfs/Disney và Wikimedia.
Hóa ra Bạch Tuyết được tạo nên từ nhân vật có thật này. Ảnh: Snow White and the Seven Dwarfs/Disney và Wikimedia.
Hóa ra Bạch Tuyết được tạo nên từ nhân vật có thật này. Ảnh: Snow White and the Seven Dwarfs/Disney và Wikimedia.
Lên top