Những hình ảnh sống động về phòng chống COVID-19

Một số bức ảnh trong bộ “Trong khu cách ly” của bác sĩ Đặng Văn Tú (bệnh viện Bạch Mai) được chọn triển lãm.
Một số bức ảnh trong bộ “Trong khu cách ly” của bác sĩ Đặng Văn Tú (bệnh viện Bạch Mai) được chọn triển lãm.
Một số bức ảnh trong bộ “Trong khu cách ly” của bác sĩ Đặng Văn Tú (bệnh viện Bạch Mai) được chọn triển lãm.
Lên top