Những góc nhìn ấn tượng “Phật giáo trong đời sống”

“Cấy mạ ruộng chùa” của Bùi Văn Long (An Giang) - Giải Ba chủ đề Phật giáo Việt Nam.
“Cấy mạ ruộng chùa” của Bùi Văn Long (An Giang) - Giải Ba chủ đề Phật giáo Việt Nam.
“Cấy mạ ruộng chùa” của Bùi Văn Long (An Giang) - Giải Ba chủ đề Phật giáo Việt Nam.
Lên top