“Những con đường nghệ thuật đích thực định hướng thẩm mỹ cho cả xã hội”

Hoạ sĩ Đào Hải Phong. Ảnh: Vũ Quốc Tùng
Hoạ sĩ Đào Hải Phong. Ảnh: Vũ Quốc Tùng
Hoạ sĩ Đào Hải Phong. Ảnh: Vũ Quốc Tùng
Lên top