Những chương trình làm nên thương hiệu “MC Quốc dân” Yoo Jae Suk

Chương trình “You Quiz On The Block” sẽ do MC Yoo Jae Suk dẫn dắt. Ảnh nguồn: Xinhua.
Chương trình “You Quiz On The Block” sẽ do MC Yoo Jae Suk dẫn dắt. Ảnh nguồn: Xinhua.
Chương trình “You Quiz On The Block” sẽ do MC Yoo Jae Suk dẫn dắt. Ảnh nguồn: Xinhua.
Lên top