Những câu chuyện quốc tế qua ngôn ngữ điện ảnh Italia

Cảnh trong phim “Người lạ hoàn hảo” (ảnh phải). Ảnh: italianfilmfestival.
Cảnh trong phim “Người lạ hoàn hảo” (ảnh phải). Ảnh: italianfilmfestival.
Cảnh trong phim “Người lạ hoàn hảo” (ảnh phải). Ảnh: italianfilmfestival.