Những cặp sao Việt song sinh: Người dính scandal, người hạnh phúc viên mãn

Các cặp sao song sinh đều có ngã rẽ riêng. Ảnh: NSCC
Các cặp sao song sinh đều có ngã rẽ riêng. Ảnh: NSCC
Các cặp sao song sinh đều có ngã rẽ riêng. Ảnh: NSCC
Lên top