Những bức họa biến con hẻm thành điểm du lịch

Bảo vệ môi trường cũng là một chủ đề của nhiều bức bích họa tại đây.
Bảo vệ môi trường cũng là một chủ đề của nhiều bức bích họa tại đây.
Bảo vệ môi trường cũng là một chủ đề của nhiều bức bích họa tại đây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top