Những bộ phim Việt tôn vinh sự kiên cường của người phụ nữ

Phim “Hạnh phúc của mẹ” tôn vinh sự mạnh mẽ, độc lập của người phụ nữ Việt. Ảnh nguồn: CGV.
Phim “Hạnh phúc của mẹ” tôn vinh sự mạnh mẽ, độc lập của người phụ nữ Việt. Ảnh nguồn: CGV.
Phim “Hạnh phúc của mẹ” tôn vinh sự mạnh mẽ, độc lập của người phụ nữ Việt. Ảnh nguồn: CGV.
Lên top