Như chưa hề có cuộc chia ly: Nỗ lực giải quyết 30.000 hồ sơ tồn đọng

Êkíp thực hiện NCHCCCL trước giờ phát sóng trực tiếp số 134. Ảnh: Từ Đức Thắng - Tình nguyện viên NCHCCCL
Êkíp thực hiện NCHCCCL trước giờ phát sóng trực tiếp số 134. Ảnh: Từ Đức Thắng - Tình nguyện viên NCHCCCL
Êkíp thực hiện NCHCCCL trước giờ phát sóng trực tiếp số 134. Ảnh: Từ Đức Thắng - Tình nguyện viên NCHCCCL
Lên top