Nhớ…Trở về từ ký ức

Đội quy tập K52 - Tỉnh đội Gia Lai quy tập hài cốt liệt sĩ tại Km số 8 gần thị xã Stung Treng, tỉnh Stung Treng, Campuchia. Ảnh: TVTKU
Đội quy tập K52 - Tỉnh đội Gia Lai quy tập hài cốt liệt sĩ tại Km số 8 gần thị xã Stung Treng, tỉnh Stung Treng, Campuchia. Ảnh: TVTKU
Đội quy tập K52 - Tỉnh đội Gia Lai quy tập hài cốt liệt sĩ tại Km số 8 gần thị xã Stung Treng, tỉnh Stung Treng, Campuchia. Ảnh: TVTKU

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top