Nhiều sao Việt khai báo y tế, tự cách ly khi đến Đà Nẵng để phòng COVID- 19

Nhiều sao Việt tự cách ly khi đến Đà Nẵng. Ảnh: NSCC
Nhiều sao Việt tự cách ly khi đến Đà Nẵng. Ảnh: NSCC
Nhiều sao Việt tự cách ly khi đến Đà Nẵng. Ảnh: NSCC
Lên top