Nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ Đà Nẵng phòng chống dịch COVID-19

Ngày 29.7, ca sĩ Thái Thùy Linh quyên góp ủng hộ Đà Nẵng chống dịch. Ảnh: NSCC
Ngày 29.7, ca sĩ Thái Thùy Linh quyên góp ủng hộ Đà Nẵng chống dịch. Ảnh: NSCC
Ngày 29.7, ca sĩ Thái Thùy Linh quyên góp ủng hộ Đà Nẵng chống dịch. Ảnh: NSCC
Lên top