Nhiều hoạt động tại lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo Sóc Trăng

Năm nay, lễ hội thu hút 46 đội ghe Ngo nam và 12 đội ghe Ngo nữ. Ảnh: Tư liệu
Năm nay, lễ hội thu hút 46 đội ghe Ngo nam và 12 đội ghe Ngo nữ. Ảnh: Tư liệu
Năm nay, lễ hội thu hút 46 đội ghe Ngo nam và 12 đội ghe Ngo nữ. Ảnh: Tư liệu
Lên top