Nhiều hoạt động kỷ niệm về Đại thi hào Nguyễn Du

Tượng Đại thi hào Nguyễn Du tại Khu lưu niệm ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: QĐ.
Tượng Đại thi hào Nguyễn Du tại Khu lưu niệm ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: QĐ.
Tượng Đại thi hào Nguyễn Du tại Khu lưu niệm ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: QĐ.
Lên top